Prof. Dr. Ahmet Oral – Fizik – Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ankara, 1965
Lisans eğitimini ODTÜ Elektronik, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümünde tamamlamıştır. Doktora ve lisansüstü çalışmaları sırasında ülkemizdeki ilk Taramalı Tünelleme Mikroskoplarını imal etmiştir. Dr. Oral doktora sonrası çalışmalarını İngiltere’de Bath ve Oxford Üniversitelerinde, manyetik malzemelerin özelliklerini incelemeye yarayan Taramalı Hall Aygıtı Mikroskobu ve atomlararası kuvvetleri ölçerek atomların görüntüsünü çıkarabilen Atomik Kuvvet Mikroskopları konularında devam ettirmiştir. 1993 yılında Mustafa Parlar Araştırma ve Teşvik, 2002’de TÜBİTAK Teşvik ödülünü almıştır. 2002 yılında Bilkent’de Doçent, 2006 yılında ise Bilkent’de Profesör olarak atanmıştır. 2001 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Asosiye Üyesi, 2009 yılında ise TÜBA Asli Üyesi seçilmiş, 3 Kasım 2011 de TÜBA’dan istifa etmiştir. Dr. Oral 2014 yılından beri Orta Doğu Teknik Üniversitesinde araştırmalarına devam etmektedir. Dr. Oral, Oxford’da NanoMagnetics Instruments Ltd., ülkemizin ilk Nanoteknoloji şirketleri olan NanoManyetik ve NanoSis şirketlerinin de kurucusudur. Bir ABD patent başvurusu bulunmaktadır.

Web sitesi: http://www.metu.edu.tr/~orahmet/aoralcv.html