Prof. Dr. Sami Gülgöz – Psikoloji – Koç Üniversitesi

İstanbul, 1962
Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisans derecesini tamamladıktan sonra Georgia
Üniversitesinde yüksek lisans ve doktora derecelerini almıştır. Dört yıl Auburn Üniversitesinde öğretim üyeliği yaptıktan sonra 1993 yılında Koç Üniversitesinde öğretim üyeliğine başlamıştır. Burada 2001 yılında Doçent, 2006 yılında Profesör olduktan sonra 2008 yılında bu yana İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yapmaktadır. Araştırmaları yazılı metinlerin anlaşılması ve bu metinlerdeki bilgilerin hatırlanması, kişilik ile zihinsel becerilerin ilişkisi ve insanların yaşadıkları olayları hatırlamaları üzerinedir. Bilimsel araştırmalarının ve bilimsel makalelerinin yanı sıra Eğitim Reformu Girişimi, Türk Eğitim Vakfı, Anne Çocuk Eğitim Vakfı ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı gibi birçok eğitim kuruluşuyla projeler yapmıştır. Çalışma arkadaşları ile birlikte TEGV için hazırlamış oldukları, düşünme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yedi kitaptan oluşan bir eğitim programı, ERG ve MEB işbirliğinde bir proje için öğretmenlere yönelik düşünme becerilerini geliştirme yöntemleri üzerine uyarladıkları bir kitap bulunmaktadır. Halen Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın Eğitim Danışma Kurulunda görevlidir. Avrupa Bilim Vakfında Beşeri Bilimler Daimi Komitesinde Türkiye temsilciliği ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuş, Avrupa Araştırma Konseyinin (European Research Council) araştırma ödülleri programlarında panelistlik ve hakemlik yapmıştır.
Web sitesi: http://cssh.ku.edu.tr/sites/cssh.ku.edu.tr/files/cv/sgulgoz.pdf