Project Description

Zafer Toprak "Darwin'den Dersim'e Cumhuriyet ve Antropoloji" - Doğan Kitap - 2012

Zafer Toprak “Darwin’den Dersim’e Cumhuriyet ve Antropoloji” – Doğan Kitap – 2012

Zafer Toprak "Türkiye'de Milli İktisad 1908-1918" - Doğan Kitap 2012

Zafer Toprak “Türkiye’de Milli İktisad 1908-1918” – Doğan Kitap 2012

Zafer Toprak "Türkiye'de Popülizm 1908-1923" - Doğan Kitap - 2013

Zafer Toprak “Türkiye’de Popülizm 1908-1923” – Doğan Kitap – 2013

Zafer Toprak

Zafer Toprak “İttihat Terakki ve Devletçilik” – Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Zafer Toprak

Zafer Toprak “İttihat Terakki ve Cihan Harbi” – Homer Kitabevi

 Zafer Toprak

Zafer Toprak “Savaş ve Barış Kurtuluş Savaşından Cumhuriyet’in İlk Yıllarına Türk Resminden Kesitler” – Yapı Kredi Yayınları

Zafer Toprak

Zafer Toprak “Tevfik Fikret – Bir Muhalif Kimlik” – İş Bankası Kültür Yayınları

Zafer Toprak "Türkiye'de Milli İktisad 1908-1918" - Doğan Kitap 2012

Zafer Toprak “Türkiye’de Ekonomi ve Toplum Milli İktisat – Milli Burjuvazi (1908-1950)” – Tarih Vakfı Yurt Yayınları

Zafer Toprak

Zafer Toprak “Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm 1908 – 1935” – Tarih Vakfı Yurt Yayınları