İnformasyon – Konuşmacı: Prof. Dr. Ali Rana Atılgan