Project Description

“Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet”

Yeşim Arat & Ayşegül Altınay

Metis Yayıncılık – 2008