Project Description

“Türkiye’de Bölgesizlik Ve Bölge Planlama Yazıları”

İlhan Tekeli

Tarih Vakfı Yurt Yayınları- 2008