Project Description

“Sanayi Toplumu İçin Sanayi Yazıları”

İlhan Tekeli
Tarih Vakfı Yurt Yayınları – 2010